Prepoznate podatke na naslovnicah knjig?

Na naslovnici poišči podatka o avtorjih.

Komentiraj

Uvrščeno v 4. razred, 5. razred, 6. razred

Slovenske slikanice

Oglejte si časovni trak o izhajanju najslavnejših slovenskih slikanic. Za poslušanje kliknite na posnetek.

Komentiraj

Uvrščeno v 1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred

Poišči besede

Klikni na osmerosmerko in poišči vse skrite besede. Ali poznaš vse besede in veš, kaj pomenijo?

Komentiraj

Uvrščeno v 4. razred, 5. razred, 6. razred, 7. razred

Junaki stripov

Imate radi stripe? Kako dobro poznate stripovske junake? Kliknite na kviz in ugotovite.

Komentiraj

Uvrščeno v 3. razred, 4. razred, 5. razred, 6. razred, 7. razred, 8. razred, 9. razred, Nekategorizirano

Sestavljanka

Klikni na delčke sestavljanke in jih sestavi. Kaj nastane?

Komentiraj

Uvrščeno v 1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred, 5. razred

Odkrivamo Evropo

Klikni za kviz in preveri svoje znanje o Evropi.

Komentiraj

Uvrščeno v 6. razred, 7. razred, 8. razred, 9. razred

Sestavljanka

Klikni na sestavljanko in jo sestavi. Kaj se ti pokaže?

Komentiraj

Uvrščeno v 1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred, 5. razred

Prepoznajmo pravljico

Ker ne morete obiskati naše šolske knjižnice, smo vam pripravili nekaj pravljičnih ugank na daljavo.

Komentiraj

Uvrščeno v 1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred, 5. razred, 6. razred

Zapiši naslov pravljice

Preberi besedilo na kartici in zapiši naslov pravljice, iz katere je.

Komentiraj

Uvrščeno v 3. razred, 4. razred, 5. razred, 6. razred, Nekategorizirano

Elementi knjige

Preverite svoje znanje o elementih knjige, ki jih najdemo na naslovnici. Pomagajte si z razlago na spodnjih primerih.

Ponovili smo, kaj pomenijo pojmi AVTOR KNJIGE, NASLOV KNJIGE, ZALOŽBA in ZBIRKA, zato hitro preizkusite svoje znanje.

Komentiraj

Uvrščeno v 4. razred, 5. razred, 6. razred, Nekategorizirano