Prepoznajmo pravljico

Ker ne morete obiskati naše šolske knjižnice, smo vam pripravili nekaj pravljičnih ugank na daljavo.

Komentiraj

Uvrščeno v 1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred, 5. razred, 6. razred

Zapiši naslov pravljice

Preberi besedilo na kartici in zapiši naslov pravljice, iz katere je.

Komentiraj

Uvrščeno v 3. razred, 4. razred, 5. razred, 6. razred, Nekategorizirano

Elementi knjige

Preverite svoje znanje o elementih knjige, ki jih najdemo na naslovnici. Pomagajte si z razlago na spodnjih primerih.

Ponovili smo, kaj pomenijo pojmi AVTOR KNJIGE, NASLOV KNJIGE, ZALOŽBA in ZBIRKA, zato hitro preizkusite svoje znanje.

Komentiraj

Uvrščeno v 4. razred, 5. razred, 6. razred, Nekategorizirano

Reši osmerosmerko

Klikni na osmerosmerko in poišči vse skrite besede. Koliko časa si porabil za odkritje vseh?

Komentiraj

Uvrščeno v 6. razred, 7. razred, 8. razred, 9. razred

Kateri pravljični junak si?

Reši kviz in izvedel boš.

Komentiraj

Uvrščeno v 2. razred, 3. razred, 4. razred, 5. razred, 6. razred, 7. razred

Poznaš pravljične junake?

Preberi opis pravljičnega junaka, oglej si njegovo sliko in ga poimenuj.

Komentiraj

Uvrščeno v 3. razred, 4. razred, 5. razred, 6. razred

Reši križanko

Klikni na križanko, potem na še številko gesla, da se ti odpre razlaga za iskano besedo. Če jo poznaš, jo vpiši v križanko. S katero pomembno knjigo je križanka povezana?

Komentiraj

Uvrščeno v 7. razred, 8. razred, 9. razred, Nekategorizirano

Vstavi manjkajoče besede

Klikni na besedilo in vstavi manjkajoče besede. O kateri knjižni junakinji pripoveduje odlomek?

Komentiraj

Uvrščeno v 1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred, Nekategorizirano

Ta veseli dan kulture

3. december je praznični dan, ki ima nenavadno ime – Ta veseli dan kulture. Kako dobro poznate šele 12 let star praznik?

Komentiraj

Uvrščeno v 4. razred, 5. razred, 6. razred, 7. razred, 8. razred, 9. razred, Nekategorizirano

Dobrodošli v naši spletni knjižnici!

Tukaj boste lahko našli različne interaktivne naloge, povezane z branjem, knjižnico in knjigami. Razdeljene so po lokacijah in razredih, zato najprej oboje poiščite in potem raziskujte dalje.

Vabljeni k reševanju knjižnih izzivov.

Komentiraj

Uvrščeno v 1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred, 5. razred, 6. razred, 7. razred, 8. razred, 9. razred, Obvestila