Preberi besedilo na kartici in zapiši naslov pravljice, iz katere je.